• Predmetni splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Vreme Slovenija podjetja SOLITUS plus s.p. opredeljujejo pogoje uporabe navedene mobilne aplikacije oziroma pravice in obveznosti med ponudnikom mobilne aplikacije SOLITUS plus s.p., Hrastje 37, 2341 Limbuš, davčna številka: SI 15731197 (v nadaljevanju: ”SOLITUS plus s.p.”) in uporabnikom te mobilne aplikacije (v nadaljevanju: ”Splošni pogoji uporabe”).
 • Mobilna aplikacija Vreme Slovenija omogoča vsakemu uporabniku te mobilne aplikacije vpogled v trenutno vremensko stanje v Sloveniji (v nadaljevanju: ”Mobilna aplikacija”).
 • Uporabnik Mobilne aplikacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki Mobilno aplikacijo prek izbrane mobilne trgovine namesti na svojo pametno mobilno napravo oziroma uporablja Mobilno aplikacijo (v nadaljevanju: ”Uporabnik”).
 • Pametna mobilna naprava za potrebe Splošnih pogojev uporabe predstavlja napravo, ki kot sodobna funkcijska enota ponuja naprednejše računalniške sposobnosti in povezljivost ter Uporabniku omogoča, da sam naloži in zaganja zahtevnejše aplikacije (v nadaljevanju: ”Pametna mobilna naprava”).
 • Uporabnik lahko prenese Mobilno aplikacijo na svojo Pametno mobilno napravo prek ene od mobilnih trgovin (npr. Google Android Market, Apple iTunes Store itd.), in sicer na način in pod pogoji, ki jih določa ponudnik izbrane mobilne trgovine.
 • Mobilna trgovina je digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oziroma nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne mobilne naprave (App Store za mobilnike z operacijskim sistemom iOS, Google Play za Android in Windows Marketplace za Microsoft) (v nadaljevanju: ”Mobilna trgovina”). Mobilne trgovine so na voljo na različnih platformah, ki so zasnovane tako, da zadovoljijo potrebe ustreznih medijev, in sicer za nalaganje aplikacij in programske opreme za mobilne naprave.
 • Mobilna aplikacija je Uporabniku na voljo po nakupu licence, ki velja za 1 napravo.
 • Uporabnik je dolžan plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.
 • Možen je nakup licence znotraj Mobilne aplikacije po trenutno aktualni ceni.
 • Prenos licence na drugo napravo (menjava ID naprave) je možno samo enkrat (1x), v kolikor se prenos naredi večkrat je potreben nakup nove licence.
 • Možen je nakup licence znotraj Mobilne aplikacije po trenutno aktualni ceni.
 • Licenca velja, dokler je aplikacija na voljo za uporabo.
 • Po aktivaciji licence se na napravi za katero je bila licenca kupljena, odstranijo oglasne pasice (Google Ads). Ena Licenca velja za eno napravo.
 • Prenos licence na drugo napravo (menjava ID naprave) je možno samo enkrat (1x), v kolikor se prenos naredi večkrat je potreben nakup nove licence.
 • V primeru ponastavitve naprave na tovarniške nastavitve je potrebno urediti prenos licence na nov ID naprave, kar se šteje enako kot menjava naprave – brezplačno možno samo enkrat (1x), v kolikor se prenos naredi večkrat je potreben nakup nove licence.
 • Obvestila, ki jih objavlja SOLITUS plus s.p. se tudi po nakupu licence še vedno prikazujejo (Obvestila so prikazana na prvem zavihku “Opozorila”) in jih ni možno trajno skriti (Obvestila lahko vključujejo tudi aktualne akcijske ponudbe podjetja SOLITUS plus s.p.).
 • Uporabnikom se znotraj mobilne aplikacije Vreme Slovenija oglasi ne prikazujejo.
 • Na spletni strani https://vreme.app se prikazujejo oglasne pasice ponudnika Google Ads
 • Splošni pogoje Google Ads so objavljeni tukaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sl-SI
 • SOLITUS plus s.p. ( v nadaljevanju podjetje) si pridržuje avtorske pravice na vsebino, ki je objavljena na naših spletnih straneh. Vsebine naših spletnih strani ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij. Vsebine ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene.
 • Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti. Naše podjetje ne prevzema odgovornosti uporabe kateregakoli dela vsebine za različne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.
 • Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Naše podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.
 • Spletne strani vsebujejo tudi povezave na spletne strani drugih podjetij z namenom, da vam omogočimo dostop do dodatnih virov informacij. Naše podjetje ne odgovarja za vsebino na povezanih spletnih straneh drugih podjetij, in v kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo to tehnično mogoče.
 • Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.
 • Upravitelj spletne strani je podjetje SOLITUS plus s.p., ki je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezano k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.
 • Za potrebe poslovanja spletna stran zbira naslednje uporabnikove podatke:
  • ime in priimek,
  • naslov in kraj bivanja,
  • naslov elektronske pošte (tvoje uporabniško ime),
  • kontaktno telefonsko številko,
  • geslo v šifrirani obliki,
  • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na našem spletnem mestu.
 • Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.
 • Upravitelj spletne strani lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.
 • Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Na vaš računalnik lahko spletna stran med drugimi shrani tudi druge piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) ter piškotke sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).
 • Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku SOLITUS plus s.p. shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.
 • Upravitelj spletnega mesta lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. SOLITUS plus s.p. podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.
 • Izjemno razkritje osebnih podatkov
  Podatki, ki jih SOLITUS plus s.p. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov SOLITUS plus s.p.
 • Z namestitvijo aplikacije se strinjate z obdelavo in hrambo podatkov.
 • Če želite izbrisati svoj račun v aplikaciji Vreme Slovenija, prosimo, da pošljete zahtevo za izbris na naš elektronski naslov: info@vreme.app. V vaši zahtevi navedite svoje uporabniško ime in email naslov, povezan z računom, ki ga želite izbrisati. Po prejemu vaše zahteve bomo obdelali vašo prošnjo in izbrisali vse vaše osebne podatke iz naše baze podatkov. Upoštevajte, da bo izbris trajen in da po izbrisu podatkov ne boste mogli obnoviti svojega računa.
 • SOLITUS plus s.p. si bo prizadeval vzdrževati Mobilno aplikacijo tako, da bo dostopna nemoteno. SOLITUS plus s.p. si bo ves čas prizadeval zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo Uporabnikom omogočali nemoteno uporabo Mobilne aplikacije.
 • SOLITUS plus s.p. ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se Uporabnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega delovanja Mobilne aplikacije.
 • SOLITUS plus s.p. ne odgovarja za nobeno izgubo podatkov, nedelovanje aplikacije ali trajni umik aplikacije iz trgovine Google Play. Pridružujemo si pravico aplikacijo Vreme Slovenija kadarkoli in brez razloga umakniti in/ali odstraniti iz trgovine Google Play.
 • SOLITUS plus s.p. si pridružuje pravico Uporabniku kadarkoli in brez razloga ukiniti licenco za uporabo plačljive različice Mobilne aplikacije Vreme Slovenija brez vračila plačane licence.
 • SOLITUS plus s.p. lahko kadarkoli preneha zagotavljati dostop do Mobilne aplikacije in njeno delovanje.
 • Uporabnik ima pravico kadarkoli prenehati uporabljati Mobilno aplikacijo.
 • SOLITUS plus s.p. ima pravico brez predhodnega opozorila onemogočiti dostop do Mobilne aplikacije oziroma njeno uporabo vsakemu Uporabniku, ki krši te Splošne pogoje uporabe.
 • V primeru prenehanja zagotavljanja dostopa do Mobilne aplikacije oziroma delovanja skladno s členom 8. Splošnih pogojev uporabe Uporabniku avtomatično preneha pravica do uporabe Mobilne aplikacije, kot je določena s Splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik je dolžan nemudoma prenehati uporabljati Mobilno aplikacijo, prav tako pa je dolžan uničiti oziroma izbrisati Mobilno aplikacijo na svoji Mobilni napravi in vse njene morebitne kopije.
 • Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj Mobilne aplikacije ima SOLITUS plus s.p. pravico do objave nove verzije Mobilne aplikacije. Uporabnik bo o njej obveščen prek same Mobilne aplikacije ali pa se bo posodobitev opravila samodejno prek Pametne mobilne naprave, kjer je naložena Mobilna aplikacija.
 • SOLITUS plus s.p. ne prevzema nobene odgovornosti glede funkcionalnosti in kakovosti Mobilne aplikacije. SOLITUS plus s.p. prav tako ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti za stvarne ali pravne napake ter kakršnekoli druge morebitne pomanjkljivosti Mobilne aplikacije.
 • SOLITUS plus s.p. ne zagotavlja, da Mobilna aplikacija ustreza vsem Uporabnikovim zahtevam in potrebam. Prav tako SOLITUS plus s.p. ne zagotavlja nemotenega delovanja Mobilne aplikacije in ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti v primeru izpada omrežij, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje Mobilne aplikacije, ter ne odgovarja za primere višje sile.
 • Uporabnik v celoti odgovorja za ustrezno zaščito vseh podatkov na Pametni mobilni napravi. SOLITUS plus s.p. ne odgovarja za škodo v primeru izgube teh podatkov na Pametni mobilni napravi in za nedelovanje Mobilne aplikacije, če Uporabnik ne izpolnjuje tehničnih in drugih pogojev za njeno uporabo.
 • SOLITUS plus s.p. ne jamči, da Mobilna aplikacija deluje brezhibno in brez prekinitev ter da ne vsebuje nobene škodljive oziroma nevarne programske kode. SOLITUS plus s.p. prav tako ne jamči, da Mobilna aplikacije deluje na vseh aplikacijah in v kombinaciji z vsako strojno in programsko opremo. SOLITUS plus s.p. nadalje tudi ne prevzema nobene odgovornosti glede zanesljivosti in kakovosti povezave Mobilne aplikacije z internetom oziroma zanesljivosti in kakovosti prenosa na internetu ali drugem komunikacijskem kanalu.
 • SOLITUS plus s.p. ne odgovorja za nastanek kakršnekoli škode ali izgube dohodka iz naslova uporabe Mobilne aplikacije.
 • Splošni pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave Splošnih pogojev uporabe na spletni strani SOLITUS plus s.p. (https://vreme.app)
 • Splošni pogoji uporabe veljajo za vse Uporabnike Mobilne aplikacije in jih v celoti zavezujejo.
 • Vsak Uporabnik Mobilne aplikacije z uporabo Spletnega mesta neposredno soglaša z vsebino in uporabo Splošnih pogojev uporabe.
 • V primeru nadgradnje, izdaje nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe Mobilne aplikacije veljajo Splošni pogoji uporabe tudi za te nadgradnje, nove verzije ali druge spremembe Mobilne aplikacije, v kolikor SOLITUS plus s.p. izrecno ne določi drugače.
 1. Fotografije / predstavnost / datoteke
 • branje vsebine shrambe USB
 • spreminjanje ali brisanje vsebine shrambe USB
 1. Shramba
 • branje vsebine shrambe USB
 • spreminjanje ali brisanje vsebine shrambe USB
 1. Drugo
 • ogled omrežnih povezav
 • popoln dostop do omrežja
 • nadzor vibre
 • preprečitev prehoda v spanje naprave
 • Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost Splošnih pogojih uporabe kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja določbe Splošnih pogojih uporabe, bo takšno določbo nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu takšne neveljavne oziroma neizvršljive določbe.
 • V primeru nedovoljene uporabe Mobilne aplikacije oziroma kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do nje oziroma njeni uporabi ima SOLITUS plus s.p. pravico izvesti vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerekoli druge osebe (npr. preprečitev dostopa do Mobilne aplikacije).
 • Morebitne spore med SOLITUS plus s.p. in Uporabnikom v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije bosta SOLITUS plus s.p. in Uporabnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.